CSR_พนักงานบริษัทร่วมกันช่วยปูพื้นลานเอนกประสงค์บริเวณวัดตำหนักใต้

13 December 2019

Subject : พนักงานบริษัทร่วมกันช่วยปูพื้นลานเอนกประสงค์บริเวณวัดตำหนักใต้